DENNA INBJUDAN HAR SKICKATS TILL VERKSAMHETSCHEFER VID ONKOLOGKLINIKER

NY TERAPIINRIKTAD UTBILDNING
FOKUS CANCER - MALIGNT MELANOM

INTERAKTIV UTBILDNING DÄR PATIENTFALL STÅR I CENTRUM FÖR GRUPPDISKUSSIONER UNDER LEDNING AV ERFARNA HANDLEDARE

Fokus Cancer – MM vänder sig till färdiga specialister och läkare under specialistutbildning. Utbildningen är framtagen i samarbete med onkologer från olika delar av landet och syftar till att främja erfarenhetsutbyte och kunskapsutbyte kring omhändertagande av patienter med malignt melanom. Förhoppningen är också att utbildningen ska bidra till ökad kunskap kring den evidens som finns för olika behandlingsbeslut i klinisk praxis.

Utbildningen har patientfall med malignt melanom som utgångspunkt. Deltagarna får först diskutera aktuella frågeställningar relaterade till fallen i mindre grupper, därefter besvaras frågeställningarna i storgrupp under handledning. Till utbildningen följer även ett kursmaterial som bland annat innehåller den evidens som finns för att fatta beslut i en viss fråga. Totalt består utbildningen av fem patientfall som vardera innehåller upp till fem frågeställningar.

NÅGRA AV DE FRÅGESTÄLLNINGAR SOM KOMMER ATT DISKUTERAS ÄR:

  • Vilka faktorer är av störst betydelse för recidivrisk efter kirurgi av ett malignt melanom?
  • Vilken behandling är bäst lämpad vid hjärnmetastaser?
  • När rekommenderas adjuvant strålbehandling efter körtelutrymning av regional melanommetastas?
  • För vilka patienter bör hereditetsutredning inledas?
  • Vilken är vinsten med portvaktskörtelkirurgi följt av eventuell lymfkörtelutrymning?
  • När står det klart att en patient som behandlats med ipilimumab progredierat?

Tidpunkt och längd på utbildningen anpassas efter era önskemål. Vi rekommenderar dock att utbildningen hålls under en halvdag för att ni ska hinna gå igenom flera fall på djupet. Det är också viktigt att det finns tid för interaktion för att främja erfarenhetsutbyte. Platsen för utbildningen anpassas efter era önskemål. Bristol-Myers Squibb har möjlighet att stå för enklare förtäring i anslutning till utbildningen samt bekosta hyra av lokal om så önskas.

Handledare varierar beroende på geografisk plats samt ert önskemål om tidpunkt för utbildningen.

Fallskrivare

Giuseppe Masucci, överläkare och docent, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset
Ana Carneiro, överläkare vid Skånes Onkologiska Klinik, SUS
Gustav Ullenhag, överläkare och docent, onkologikliniken vid Akademiska Sjukhuset
Henrik Jespersen, ST-läkare, doktorand, onkologikliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Karin Papworth, överläkare, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus
Ylva Holmgren, läkare, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus

Kvalitetsgranskare

Utbildningen är kvalitetsgranskad av Gustav Ullenhag, överläkare och docent vid onkologikliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

 

Vänligen kontakta oss om ni vill veta mer eller om ni önskar boka in en tid för utbildning.

Vi ser fram emot att höra från er!

 

Anna Ekblom bw Anna Ekblom
Brand Lead Melanoma Sweden
+46 (0)8 704 71 00
anna.ekblom@bms.com


Frida Wetterstedt
Specialty Account Manager
+46 (0)70 214 56 06
frida.wetterstedt@bms.com