Våra sidor om Reumatologi

Här har vi samlat fakta om ORENCIA®(abatacept). Dessutom kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev och läsa tidigare utskick av nyhetsbrevet samt se och beställa material.

ORENCIA® är den enda biologiska behandlingen vid RA som selektivt modulerar aktiveringen av T-celler. ORENCIA® finns tillgängligt i både subkutan och intravenös beredningsform.

För dina ORENCIA®-patienter finns sidan www.orenciapatient.se, gå gärna in och läs mer om den information som ges där, eller varför inte tipsa om länken!
 

patientfall

Terapiinriktad utbildning

Patientfallsutbildning inom RA

Kommentarer från redan genomförda patientfalls diskussioner:

"GRACE är en utbildning baserad på verkliga patientfall med reumatoid artrit. Utbildningen belyser olika problemställningar som man kan ställas inför i kliniken där syftet är att fruktbar diskussion ska komma till stånd. Utbildningen presenterar också kunskapsläget bland annat utgående från riktlinjer från Svensk Reumatologisk Förening."

Thomas Mandl, Docent Överläkare, Reumatologen SUS, Malmö

"Givande och trevliga patientdiskussioner. Bra att ha med något fall från den egna enheten som tar upp ev lokala behandlingstraditioner."

Karin Svensson, Reumatologen, Medicinskt ansvarig läkare, Skaraborgs Sjukhus, Skövde

Vänligen kontakta oss om ni vill veta mer!

Utbildningar NORDIC PEER

Nordic PEER Rheumatology program har utvecklats tillsammans med 12 ledande reumatologer i Norden. Syftet är att samla experter inom reumatologi i Norden för att diskutera senaste rönen inom reumatoid artrit. Mötena, med internationella föreläsare, hålls online i realtid 3 gånger under 2017.

Nordic PEER hemsida

Detaljerat Program (PDF)

Vänligen kontakta oss om ni vill veta mer!


film om orencia

Så funkar ORENCIA®

Vill du veta hur ORENCIA® fungerar och lindrar besvären? Titta på filmen som beskriver verkningsmekanismen.

Klicka här för att se filmen.

427SE17PR01814