Utbildningar

patientfall

Terapiinriktad utbildning

Patientfallsutbildning inom RA

En utbildning för läkare och vårdpersonal som möter olika patienter, i olika situationer med diagnos reumatoid artrit (RA). Utbildningen är interaktiv, där patientfall står i centrum för gruppdiskussioner under ledning av erfarna handledare. Den är framtagen i samarbete med reumatologer från olika delar av landet och syftar till att främja erfarenhetsutbyte och kunskapsutbyte kring omhändertagande av patienter med RA. Förhoppningen är att utbildningen ska bidra till ökad kunskap kring den evidens som finns för olika behandlingsbeslut i klinisk praxis.

Kommentarer från redan genomförda patientfalls diskussioner:

"GRACE är en utbildning baserad på verkliga patientfall med reumatoid artrit. Utbildningen belyser olika problemställningar som man kan ställas inför i kliniken där syftet är att fruktbar diskussion ska komma till stånd. Utbildningen presenterar också kunskapsläget bland annat utgående från riktlinjer från Svensk Reumatologisk Förening."

Thomas Mandl, Docent Överläkare,
Reumatologen SUS, Malmö

"Givande och trevliga patientdiskussioner. Bra att ha med något fall från den egna enheten som tar upp ev lokala behandlingstraditioner."

Karin Svensson, Reumatologen, Medicinskt ansvarig läkare, Skaraborgs Sjukhus, Skövde

Vänligen kontakta oss om ni vill veta mer!

Utbildningar NORDIC PEER

Nordic PEER Rheumatology program har utvecklats tillsammans med 12 ledande reumatologer i Norden. Syftet är att samla experter inom reumatologi i Norden för att diskutera senaste rönen inom reumatoid artrit. Mötena, med internationella föreläsare, hålls online i realtid 3 gånger under 2017.

Program 2017

Onsdagen den 19 April

Ultrasound in the management of RA
Föreläsare: Dr. Ph.d. Lene Terslev, Denmark.

Onsdagen den 20 September

New insights into the early development of ACPA-positive RA
Föreläsare: Prof. Anca Catrina, Sweden

Onsdagen den 22 November

Annonseras senare
Föreläsare: Annonseras senare


Moderator: Prof.Bent Deleuran, Director of the studies, Department of biomedicine, Aarhus University, Denmark.

Nordic PEER hemsida
Här kan man även se föreläsningarna i efterhand

Detaljerat Program (PDF)

Vänligen kontakta oss om ni vill veta mer!

427SE17PR01814