ORENCIA®

Så fungerar ORENCIA® (abatacept)

Hos personer med ledgångsreumatism attackerar kroppens eget immunsystem normala kroppsvävnader, vilket leder till smärta och svullnad i lederna. Detta kan orsaka ledskador.

ORENCIA® minskar immunsystemets angrepp på normal vävnad genom att påverka de immunceller (T-lymfocyter) som är inblandade i sjukdomen ledgångsreumatism.

ORENCIA® är en behandling för vuxna med måttlig till svår reumatoid artrit (ledgångsreumatism) och för barn och ungdomar i åldrarna 6 till 17 år med polyartikulär juvenil idiopatisk artrit. Det används tillsammans med läkemedlet metotrexat. Den aktiva substansen i ORENCIA®, abatacept, är ett protein som produceras i cellodlingar.

Behandling med ORENCIA® för barn och ungdomar i åldern 6 till 17 år med polyartikulär juvenil idiopatisk artrit beskrivs inte på dessa sidor, då dosering och administrering skiljer sig åt från behandling av vuxna patienter med RA. Vänligen läs mer på www.fass.se för fullständig information.

Reumatoid artrit är en progressiv kronisk systemisk sjukdom som, lämnad obehandlad, kan få allvarliga konsekvenser, som till exempel ledförstörelse, ökad invaliditet och försämrade möjligheter att utföra vardagliga sysslor. Hos individer med reumatoid artrit angrips normal kroppsvävnad av kroppens eget immunsystem, vilket leder till smärta och svullna leder. Detta kan ge skador på lederna. ORENCIA® minskar immunsystemets angrepp på normal vävnad genom att reglera aktivitetsnivån hos de immunceller (T-lymfocyter) som bidrar till utvecklingen av reumatoid artrit.

ORENCIA® i kombination med metotrexat är indicerad för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på tidigare behandling med en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs), inklusive metotrexat (MTX) eller en tumörnekrosfaktor (TNF)-alfahämmare. Vid kombinationsbehandling med abatacept och metotrexat har reduktion av progressiv leddestruktion och förbättring av fysisk funktion påvisats.

ORENCIA® används för att:

  • Bromsa ledskadan
  • Förbättra den fysiska förmågan
  • Förbättra tecken och symtom på polyartikulär juvenil idiopatisk artrit

ORENCIA® har en unik verkningsmekanism

ORENCIA® works earlier in the disease pathway than an anti-TNF and is an alternative to anti-TNF therapy. (1,2)

ORENCIA MOA

By binding to CD80/86, ORENCIA® blocks the interaction of CD80/86 and CD28 on the APC and T-cell, respectively. The co-stimulatory pathway leading to T-cell activation is inhibited and processes in the inflammatory cascade are downregulated. This results in normalised levels of cytokines and autoantibodies and the inhibition of osteoclast activity. (4)

  • ORENCIA® targets T-cells through a co-stimulatory pathway. (5)
  • Other pathways are likely to be unaffected, allowing preservation of innate immunity. (5)

References:
1) ORENCIA® Summary of Product Characteristics.
2) Choy EH. Clin Exp Rheumatol 2009;27(3):510-518.


Film: Så fungerar ORENCIA®

Vill du veta hur ORENCIA® fungerar?
Titta på filmen som beskriver verkningsmekanismen.

 

 

427SE16PR13452

Senast uppdaterad:  2016-11-30Ansvarig:  Marie Stenqvist